09.05.2023

Wznowienie rund naboru 9/2022 oraz 10/2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wznowieniu w dniu dzisiejszym rund naboru nr 9/2022 oraz 10/2022, które zostały zakończone 28.04.2023 r.

Kryteria naborów nie ulegają zmianie. Przypominamy, że w ramach rundy nr 9/2022 w usługach będą mogły brać udział wyłącznie osoby w wieku 50 lat i więcej. Z kolei w ramach rundy nr 10/2022 z dofinansowania będą mogły skorzystać wyłącznie osoby przybyłe do Polski w związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 roku (przybyłe do Polski po 24.02.2022 r.). 

Obie rundy naboru mają charakter ciągły i przeznaczone są zarówno dla nowych MŚP jak i tych, które już wcześniej podpisały umowę na dofinansowanie z Operatorem.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu WORKK