14.02.2023

Otwarcie rundy nr 1/2023 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 1/2023 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 1 500 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)
  2. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
  3. Limit dofinansowania wraz z wkładem własnym na pracownika wynosi: 6 250,00 zł
  4. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania wraz z wkładem własnym na jedno przedsiębiorstwo:
    1. dla mikro przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    2. dla małych przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    3. dla średnich przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.

Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane w formie „zdalnej w czasie rzeczywistym” lub „mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)” lub "stacjonarnej".

Uwaga: w związku ze zmianą metodologii wyliczania cen rynkowych i udostępnieniem przez PARP porównywarki cen usług zwracamy szczególną uwagę, aby MŚP zgłaszały we wniosku na dofinansowanie wyłącznie numery tych usług, które faktycznie mają zamiar zrealizować. W przypadku chęci dokonania zmiany usług przez MŚP, koniecznie należy jeszcze przed ich rozpoczęciem powiadomić o tym Operatora, przedstawiając w wiadomości mailowej kartę usługi lub numer usługi w BUR, celem weryfikacji ceny.

Szczegóły dotyczące podpisania umowy będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu WORKK