01.02.2023

Zmiana metodologii wyliczania cen rynkowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie Bazy Usług Rozwojowych udostępniła moduł porównywarki cen usług rozwojowych (link). Porównywarka bazuje na cenach usług zamieszczonych w BUR. Prezentowane wartości są wyliczane na podstawie ceny za osobogodzinę netto. Wynik przedstawiony jest w trzech wartościach: średnia cena, mediana ceny (czyli wartości środkowej) oraz w postaci III kwartyla (czyli miary oznaczającej, że trzy czwarte cen usług znajduje się poniżej wskazanej wartości, a jedna czwarta cen usług znajduje się powyżej wskazanej wartości).

Dla usług rozwojowych skierowanych do dofinansowania na podstawie złożonych wniosków od 1.02.2023 r. Operator będzie weryfikować ceny usług rozwojowych na podstawie ww. narzędzia, a w celu dokonania porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych brać będzie pod uwagę cenę netto za osobogodzinę. Przedział czasowy porównania cen wynosić będzie jeden rok wstecz. Za rynkowe będą uznawane ceny usług nieprzekraczające III kwartyla dla danej podkategorii usług. Co oznacza, iż wszystkie usługi rozwojowe, których wartość przekracza III kwartyl będą uznawane za niekwalifikowalne.

Operator będzie dokonywać weryfikacji usługi rozwojowej na podstawie przesłanego oświadczenia przez MŚP lub pisemnej informacji MŚP o wyborze usługi. Dane które zostaną zastosowane w procesie porównywania cen będą pochodzić wyłącznie z karty usługi w BUR.

W przypadku chęci dokonania zmian w karcie usługi, a w szczególności w przypadku zmian w liczbie godzin, kwoty za usługę, formy realizowanej usługi oraz miejsca realizacji tej usługi należy koniecznie uzyskać akceptację Operatora.

Zespół Projektu WORKK