12.12.2022

Otwarcie rundy nr 11/2022 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 11/2022 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 1 200 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)
  2. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
  3. Limit dofinansowania wraz z wkładem własnym na pracownika wynosi: 6 250,00 zł
  4. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania wraz z wkładem własnym na jedno przedsiębiorstwo:
    1. dla mikro przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    2. dla małych przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    3. dla średnich przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.

Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane w formie „zdalnej w czasie rzeczywistym” lub „mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)” lub "stacjonarnej".

Szczegóły dotyczące podpisania umowy będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu WORKK