07.10.2022

Informacja dotycząca zmiany Regulaminu wsparcia

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Regulamin wsparcia w ramach projektu został zaktualizowany w zakresie możliwości wsparcia osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Zespół Projektu WORKK