07.09.2020

Nowy termin otwarcia rundy nr 2/2020 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 września 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 2/2020 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 3 000 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)
  2. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
  3. Limit dofinansowania wraz z wkładem własnym na pracownika wynosi: 6 250,00 zł
  4. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania wraz z wkładem własnym na jedno przedsiębiorstwo:
    1. dla mikro przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    2. dla małych przedsiębiorstw – 62 500,00 zł.
    3. dla średnich przedsiębiorstw – 93 750,00 zł.

Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* lub usługi stacjonarne (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem dniu 30.03.2020 Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie oraz ich aktualizacją z dnia 31.07.2020 https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/475-zmiany-w-wytycznych-dotyczacych-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-07-2020 Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. „Nastaw się na rozwój – Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

Szczegóły dotyczące podpisania umowy będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu WORKK