13.05.2022

Informacja dot. pracowników MŚP przybyłych z Ukrainy do Wielkopolski po 24.02.2022 r.

Informujemy, iż w przypadku pracowników MŚP przybyłych z Ukrainy do Wielkopolski po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem w Ukrainie, Operator odstępuje od wymogu konieczności utrzymania zatrudnienia przez okres min. do 3 miesięcy po zakończeniu usługi rozwojowej.

Zespół projektu WORKK