09.05.2022

Otwarcie rundy nr 5/2022 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 5/2022 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 250 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

 1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)
 2. Z dofinansowania będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia
 3. Nabór skierowany jest również do MŚP, które mają już podpisaną umowę/zaakceptowany wniosek w poprzednich naborach
 4. Limit dofinansowania wraz z wkładem własnym na pracownika wynosi: 6 250,00 zł
 5. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania wraz z wkładem własnym na jedno przedsiębiorstwo:
  1. dla mikro przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
  2. dla małych przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
  3. dla średnich przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.

Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane w formie „zdalnej w czasie rzeczywistym” lub „mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)” lub "stacjonarnej".

Szczegóły dotyczące podpisania umowy będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu WORKK