10.08.2020

Zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 31.07.2020

Informujemy, że 31 lipca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie. Zaktualizowane Wytyczne dostępne sa na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/475-

Wytyczne obowiązują dla wszystkich usług realizowanych w formie zdalnej od dnia od 31 lipca 2020 roku.