04.03.2022

Forma realizacji usług rozwojowych

W ślad za zaleceniem Instytucji Zarządzającej WRPO2014+ z dnia 2 marca 2022 r., w związku z komunikatami rządowymi o zniesieniu od dnia 1 marca 2022 r. większości ograniczeń i limitów związanych z epidemią COVID-19 (m.in. limitów osób podczas spotkań i zgromadzeń), Operator zaleca w miarę możliwości realizację usług rozwojowych w formie stacjonarnej, przy zachowaniu wszelkich wymaganych prawnie środków ostrożności.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu WORKK