02.06.2021

Otwarcie rundy nr 5/2021 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 5/2021 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 2 000 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)
  2. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
  3. Limit dofinansowania wraz z wkładem własnym na pracownika wynosi: 6 250,00 zł
  4. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania wraz z wkładem własnym na jedno przedsiębiorstwo:
    1. dla mikro przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    2. dla małych przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    3. dla średnich przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.

Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane w formie „zdalnej w czasie rzeczywistym” * lub „mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)” * lub "stacjonarnej" (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem w dniu 30.03.2020 Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1619/Wytyczne-dotyczce-wiadczenia-usug-rozwojowych-metodami-zdalnego-dostpu-z-30.07.2020.pdf oraz ich aktualizacją z dnia 31.07.2020 https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1619/Zmiany-w-Wytycznych-dotyczcych-wiadczenia-usug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-lipca-2020-r.pdf, a finalnie z opublikowaniem w dniu 17.05.2021 r. nowego Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin) Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. „Nastaw się na rozwój – Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

Szczegóły dotyczące podpisania umowy będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu WORKK