02.06.2021

Aktualizacja dokumentów w ramach projektu WORKK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01.06.2021 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty: Regulamin wsparcia, Suplement do Regulaminu i Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia (Wzór umowy wsparcia).

Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem § 5 ust. 11 Regulaminu wsparcia "Uczestnik Projektu w trakcie trwania usługi rozwojowej, w której uczestniczy musi być zatrudniony i świadczyć pracę u Przedsiębiorcy (MŚP) wysyłającego go na Usługę rozwojową przez okres nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia Przedsiębiorstwa (MŚP) do projektu tj. podpisania Umowy wsparcia [...]".

Zaktualizowane dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej www.workk.com.pl w zakładce "Dokumenty" (https://workk.com.pl/download)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami.

Zespół Projektu WORKK