04.02.2021

Informacja dotycząca refundacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czas weryfikacji i zatwierdzenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych przedkładanych do Operatora przez MŚP, wynoszący do 15 dni roboczych od dnia przedłożenia w/w dokumentów (zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu wsparcia), nie obejmuje procesu realizacji samej wypłaty dofinansowania, który jest uwarunkowany wewnętrznymi procedurami finansowymi Operatora.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu WORKK