13.01.2021

Aktualizacja narzędzia do badania cen rynkowych usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce FAQ https://workk.org.pl/faqs umieściliśmy zaaktualizowaną wersję narzędzia do weryfikacji cen usług, w celu wykorzystania w zakresie porównania cen usług rozwojowych zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych. Narzędzie zostało poprawione w związku z napływającymi informacjami o problemach technicznych związanych z wyszukiwaniem cen do porównania w ramach jednej z podkategorii. Narzędzie dostępne jest również Bazie wiedzy: Baza wiedzy | Program Wiedza Edukacja Rozwój | Dokumenty | Ewaluacja (np. raporty, badania, opracowania) | Raporty iopracowania wyników badań | Badanie cen rynkowych usług rozwojowych_PARP: https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/WebSites/Authorized/MyTeams/DocumentsPage.aspx?team=62&dir=3226.

Przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu wsparcia w ramach projektu, Przedsiębiorca przed zapisaniem się na wybraną usługę rozwojową w BUR ma obowiązek weryfikacji karty usługi rozwojowej pod kątem klasyfikacji tejże usługi jako szkoleniowej bądź doradczej oraz w zakresie rażąco wysokiej ceny usługi. Zatem do obowiązków Przedsiębiorcy należy porównanie cen usług zamieszczonych w Bazie przy użyciu narzędzia i zweryfikowanie, czy cena wybranej usług nie przekracza medianę oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (lub w przypadku braku danych dla województwa wielkopolskiego – medianę oszacowaną dla województw ogółem).

Pozdrawiamy!

Zespół Projektu WORKK!