07.05.2020

Otwarcie naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych nr 1/2020

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 1/2020 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 1 500 000,00 PLN.

 

Rejestracja w systemie będzie możliwa od dnia 12 maja 2020 r. od godz. 12.00.

 

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)
  2. Nabór skierowany do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie*
  3. Limit dofinansowania wraz z wkładem własnym na pracownika wynosi: 6 250,00 zł
  4. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania wraz z wkładem własnym na jedno przedsiębiorstwo:
    1. dla mikro przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    2. dla małych przedsiębiorstw – 62 500,00 zł.
    3. dla średnich przedsiębiorstw – 93 750,00 zł.

Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.

 

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem dniu 30.03.2020 Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. „Nastaw się na rozwój – Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację wszystkie wymagane dokumenty związane z podpisaniem umów będą przekazywane w formie korespondencyjnej. Szczegóły będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu WORKK