Grafika ze strony głównej

Uwaga Przedsiębiorco!
Zanim przystąpisz do rejestracji, zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych.

Aktualności

O projekcie

Projekt skierowany jest do MŚP z podregionu poznańskiego

(powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)

1.1
Kto może otrzymać dotację:
 • osoby samozatrudnione

 • mikroprzedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: poniżej 10 osób;
  obrót roczny nie przekracza 2 mln €)

 • małe przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: poniżej 50 osób;
  obrót roczny nie przekracza 10 mln €)

 • średnie przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: poniżej 250 osób;
  obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

2.1
Na co można przeznaczyć dotację:
 • usługi szkoleniowe

  (w tym kursy zawodowe)

 • usługi doradcze

  (doradztwo, mentoring, coaching)

 • studia podyplomowe

3.1
Wysokość dofinansowania:

Limit 6250,00 zł wraz z wkładem własnym na osobę.

Zasady przyznawania dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwa

Dla mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych poziom dofinansowania wynosi 80% niezależnie od jakichkolwiek preferencji.

Małe przedsiębiorstwa

Dla małych przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 70%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:

 • jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialisation) (+10% dla całego przedsiębiorstwa),

 • objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),

 • objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),

 • wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).

Średnie przedsiębiorstwa

Dla średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 50%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:

 • jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialistation) (+20% dla całego przedsiębiorstwa),

 • objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),

 • objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),

 • wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).

Dodatkowe dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw sumują się tylko w przypadku ich łącznego występowania.

Korzyści z udziału w projekcie:

1

minimum procedur

3

oszczędność pieniędzy

2

realizacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników

4

motywacja pracowników

5

zwiększenie konkurencyjności firmy

6

proste i przejrzyste zasady skorzystania z projektu

8

bezgotówkowy system rozliczania

7

szeroka oferta usług rozwojowych w bazie BUR

10

szkolenia "szyte na miarę" potrzeb

9

oszczędność czasu

Jak wziąć udział w projekcie

Krok 1 Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Krok 2
Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie workk.org.pl
Krok 3 Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów WORKK
Krok 4 Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia
Krok 5 Odbiór promesy potwierdzającej dofinansowanie usługi rozwojowej
Krok 6 Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie promesy firmie świadczącej usługi rozwojowe
Krok 7 Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR
Krok 8 Rozliczenie WORKK z MŚP
Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie workk.org.pl
Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów WORKK
Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia
Odbiór promesy potwierdzającej dofinansowanie usługi rozwojowej
Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie promesy firmie świadczącej usługi rozwojowe
Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR
Rozliczenie WORKK z MŚP

Kontakt

Powiaty średzki, śremski Tel.: 518-654-818
Powiat szamotulski, obornicki Tel.: 505-781-534
Powiat poznański Tel.: 451-002-828
WORKK Biuro projektu: ul. Górecka 115/1 61-475 Poznań biuro@workk.org.pl